Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študenti pomohli vyzbierať peniaze pre pacientov s hemofíliou

Študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa zúčastnili dobročinnej verejnej finančnej zbierky Slovenského hemofilického združenia a pomohli vyzbierať 10 250 €.


28. 03. 2023 10.45 hod.
Od: JLF UK

Výťažok z tejto zbierky bude použitý na realizáciu rehabilitačných a vzdelávacích pobytov pacientov s vrodenými krvácavými poruchami. Naši študenti realizovali túto zbierku v obchodných reťazcoch v Martine i v Žiline a aj vďaka nim sa podarilo vyzbierať doposiaľ najvyššiu finančnú hotovosť za posledných 14 rokov.

Veľké poďakovanie patrí všetkým študentom, ktorí so zbierkou pomohli. Menovite Andrej Tabak (1.ročník VL), Veronika Spodniaková (1.ročník VL), Simona Baťková (2.ročník VL), Jana Baťková (3.ročník VL), Michaela Semivanová (3.ročník VL), Vanesa Terenová (3.ročník VL), Natália Matulová (6. ročník VL), Karin Martinická (3.ročník OŠE), Kristína Pazderková (3.ročník OŠE).

Hemofília je vrodená krvácavá choroba, ktorá spôsobuje nedostatočnú tvorbu bielkoviny krvnej plazmy (faktora VIII, resp. IX), ktorá je potrebná na zrážanie krvi a tým aj nedostatočnú zrážanlivosť krvi a zastavenie krvácania po poranení. Svetový deň hemofílie si každoročne pripomíname 17. apríla.