Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študenti Jesseniovej lekárskej fakulty na 67th General Assembly IFMSA, Hurghada, Egypt

V dňoch 1. až 8. marca 2018 sa konalo v Egypte celosvetové stretnutie študentov medicíny, 67th General Assembly IFMSA, na ktorom sme sa zúčastnili aj my, 7 delegáti z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.


13. 03. 2018 09.00 hod.
Od: Filip Schrenk

Počas siedmich dní sme navštevovali semináre a workshopy vedené poprednými predstaviteľmi IFMSA (International Federation of Medical Student´s Associations), počas ktorých sme prezentovali projekty, aktivity a programy fungujúce na všetkých lekárskych fakultách na Slovensku. Okrem riešenia problémov na celosvetovej úrovni, sme mali možnosť diskutovať aj v rámci jednotlivých regiónov, keďže situácia je pre každý región odlišná a o to špecifickejšia.

Z prezentácií aktivít študentov iných krajín sme sa veľmi inšpirovali a budeme sa snažiť rozbehnúť viaceré nové projekty, ktoré získali vo svete úspech a určite by mohli mať prínos aj pre slovenských medikov.

Veríme, že sme nadviazali mnoho medzinárodných kontaktov, ktoré nám pri tom v budúcnosti pomôžu.  Táto udalosť bola pre všetkých delegátov pozitívnym prínosom a možnosťou zlepšiť si komunikačné schopnosti a získať väčší prehľad o svete. V neposlednom rade dúfame, že z nadobudnutých poznatkov budeme čerpať a ďalej hrdo reprezentovať našu fakultu.


Chceli by sme ešte raz poďakovať vedeniu Jesseniovej lekárskej fakulty, ktoré nám umožnilo zúčastniť sa tejto akcie a zdôrazniť, že bez ich podpory by naša účasť nebola možná.

Ďakujeme!

 

Lucia Hatalová, študentka 2. ročníka VL