Študent zubného lekárstva JLF UK sa stal víťazom národného kola medzinárodnej súťaže GC EUROPE Essentia Academic Excellence Contest

Víťazom národného kola medzinárodnej súťaže GC EUROPE Essentia Academic Excellence Contest sa v školskom roku 2016/2017 stal 24-ročný Filip Planeta, študent 5. ročníka študijného programu zubné lekárstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, pod vedením odbornej asistentky MDDr. Anny Pozorčiakovej. Na súťaži sa zúčastnili študenti zubného lekárstva aj z ostatných lekárskych fakúlt v SR.


Úlohou súťažiacich bolo pod dohľadom tútora vybrať vhodný klinický prípad v odbore konzervačné zubné lekárstvo a následne ho podrobne fotograficky zdokumentovať vo všetkých jeho terapeutických fázach. Výsledné práce boli hodnotené lekárskou porotou. Zároveň boli publikované na FB stránke Essentia from GC, kde prebiehalo hlasovanie verejnosti.

Lekárska porota hodnotila predovšetkým originalitu a komplexnosť zvoleného klinického prípadu a, samozrejme, kvalitu finálneho výsledku. Keďže sa v modernej stomatológii kladie veľký dôraz na estetiku, pod drobnohľadom boli mikroskopické detaily, ako je dokonalá textúra, farebná zhoda či anatomická reprodukcia.

„Veľký dôraz sme kládli na výber čo najzaujímavejšieho klinického prípadu. Ak by som mal povedať, čo bolo najťažšie, tak rozhodne úsilie o perfektnú farebnú zhodu, ktorá výrazne ovplyvnila výsledný efekt práce. Našťastie kvalita štúdia a vybavenie na našej fakulte mi prácu značne uľahčili. Som rád, že som postúpil,“ uviedol Filip, ktorého práca bola kladne hodnotená aj v rámci internetového hlasovania, kde získala až 722 likes.

Prvým miestom si Filip zabezpečil postup do európskeho kola súťaže, ktoré sa bude konať v belgickom Leuvene v dňoch 22.-23. septembra 2017. Počas Essentia International Competition bude prezentovať svoju prácu pred kolegami z ostatných krajín a  zároveň sa zúčastní na kurze Essentia layering technique so S. Moretom DDS, MSc, PhD. 

MDDr. Anna Pozorčiaková, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie