Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študent Jesseniovej lekárskej fakulty vyhral prvé miesto na medzinárodnej olympiáde anglického jazyka

Richard Ančic – študent 2. ročníka Všeobecného lekárstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine vyhral prvé miesto na Medzinárodnej olympiáde anglického jazyka v Moskve.


23. 10. 2020 13.31 hod.
Od: JLF UK Martin

Už tretíkrát zorganizovali tri ruské univerzity (Sečenová štátna univerzita v Moskve, Uralská štátna univerzita a Krasnojarská štátna univerzita za podpory Koordinačného výboru pre vzdelanie Ministerstva školstva a vedy Ruskej federácie a Specialist Language Course Ltd., Sussex University, Brighton, Veľká Británia) Medzinárodnú olympiádu anglického jazyka pre študentov prvého ročníka medicíny a farmácie.

Do prvého kola sa v zimnom semestri minulého roka prihlásilo 7 našich študentov. Prvé kolo bol vyraďovací on-line test z anglickej gramatiky a slovnej zásoby. Z viac ako tisíc prihlásených postúpilo do druhého kola 43 študentov z 5 krajín – medzi nimi 3 naši študenti.

Druhé kolo tvoril opäť on-line test zameraný na čítanie a počúvanie s porozumením. Do záverečného kola postúpilo 15 študentov – zo 4 krajín – medzi nimi aj Richard. Po druhom kole mali študenti pripraviť video nahrávku na tému Medicine of the 21st century is not national, it is international.

Tretie kolo sa malo konať v apríli v Moskve, kam boli pozvaní všetci pätnásti študenti. Mala to byť prezenčne realizovaná súťaž. „Richard mal už objednanú letenku, zabezpečené ubytovanie blízko Sečenovej univerzity a vybavoval si víza, keď sa zrazu objavil nový vírus SARS-CoV-2,“ popisuje vedúca Ústavu cudzích jazykov JLF UK PhDr. Božena Džuganová, PhD. „Pevne sme všetci dúfali, že Richard bude predsa môcť cestovať do Moskvy. Nestalo sa tak, preto organizátori museli zmeniť koncepciu súťaže a urobiť aj tretie kolo on-line. Už to nebol on-line test, ale organizátori vytvorili z účastníkov súťaže malé dvoj a trojčlenné družstvá, ktoré mali za niekoľko hodín pripraviť prezentáciu na tému Humanistic response to COVID-19,“ dodáva Božena Džuganová.

Richardov tím odviedol najlepšiu prácu a svojou spontánnou prezentáciou si vybojoval prvé miesto.