Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Štipendiá francúzskej vlády na rok 2020/2021

Možnosť získania štipendia francúzskej vlády na študijný alebo vedecký pobyt vo Francúzsku (v angličtine alebo vo francúzštine).


12. 02. 2020 08.40 hod.
Od: JLF UK Martin
  • 1. až 4. ročník vysokoškolského štúdia (Kofinancované štipendium 350 eur mesačne)
  • 5. ročník vysokoškolského štúdia (Master 2 = 2. rok mgr. štúdia) – 700 eur mesačne
  • Doktorát na dvoch univerzitách (cotutelle de thèse) : 1060 eur mesačne
  • Vedecko-výskumná stáž : 1704 eur mesačne

Podrobnejšie informácie, ako aj formulár žiadosti v anglickom alebo francúzskom jazyku nájdete na našej stránke: www.institutfrancais.sk

Žiadosti je potrebné zaslať poštou na naše oddelenie do 29. februára 2020.