Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018

Dekan JLF UK v Martine pozýva všetkých zamestnancov a študentov na slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018, ktoré sa uskutoční 26. 9. 2017 v Aula Magna o 10.00 hod.


22. 09. 2017 09.10 hod.
Od: Kancelária dekana JLF UK

Súčasťou ceremoniálu bude aj odovzdanie ocenení učiteľom a študentom za prínos a dosiahnuté výsledky v predchádzajúcom akademickom roku.

Pozvánka