Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom

V piatok, 10. júla, sa na našej fakulte uskutočnilo slávnostné, hoc neverejné, odovzdávanie diplomov absolventom bakalárskych, magisterských a doktorských študijných programov.


11. 07. 2020 12.06 hod.
Od: JLF UK Martin

Pevne veríme, že sa oficiálne promócie uskutočnia na jeseň, aby o tento slávnostný okamih nebol nikto ukrátený.