Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rektorské a dekanské voľno

Informácia o rektorskom a dekanskom voľne v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých.


27. 10. 2023 09.09 hod.
Od: JLF UK

Dovoľujem si Vám oznámiť, že v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých udeľuje rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. rektorské voľno všetkým študentom na štvrtok 2. novembra 2023 a dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. dekanské voľno všetkým študentom JLF UK na piatok 3. novembra 2023.