Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

RANCARE COST ACTION WORKSHOP - Unfinished nursing care, nurse-related organisational variables and patient safety culture

Ústav ošetrovateľstva JLF UK organizuje workshop zameraný na problematiku nedokončenej ošetrovateľskej starostlivosti a bezpečnosti pacientov pod záštitou európskeho projektu COST Action 15208 Prideľovaná – chýbajúca starostlivosť: Medzinárodný a multidimenzionálny problém.


07. 05. 2019 16.13 hod.
Od: Ústav ošetrovateľstva JLF UK

 

Ďalšie informácie