Výsledky prijímacieho konania pre AR 2017/2018

Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.


19. 06. 2017 12.37 hod.

 

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO                               Vstup do systému AIS

ZUBNÉ LEKÁRSTVO

 

NELEKÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Počet bodov v nelekárskych študijných programoch znamená celkový výsledok prijímacej skúšky za predmety somatológia a biológia.

OŠETROVATEĽSTVO

PÔRODNÁ ASISTENCIA

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO