Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veľtrh práce v zdravotníctve na JLF UK

Po predošlých úspešných ročníkoch sa organizátori vracajú už po tretíkrát do Martina, priamo na pôdu Jesseniovej lekárskej fakulty, kde sa uskutoční veľtrh pracovných príležitostí v zdravotníctve. Prezentovať sa 28. februára príde viac ako 30 zdravotníckych zariadení zo Slovenska aj Česka, dohromady zastupujúcich vyše 80 nemocníc. Vstup je zdarma.


14. 02. 2024 09.29 hod.
Od: JLF UK

Aj tento rok budu mať návštevníci z radov študentov medicíny, bakalárskych aj magisterských nelekárskych študijných programov alebo stredných zdravotnických škôl možnosť urobiť si prehľad o súčasnej situácii na zdravotníckom trhu práce, zorientovať sa v ponukách a nadviazať kontakty s budúcimi zamestnávateľmi.

Študenti zistia informácie o budúcom uplatnení

Zamestnávatelia sa snažia osloviť študentov už počas štúdia a prilákať ich na svoje pracoviská na stáž, odbornú prax alebo ponuku svojich štipendijných programov. „Absolventov, ktorí každoročne ukončia štúdium v zdravotníckych odboroch sú tisíce a my im pomáhame urobiť si prehľad v možnom budúcom uplatnení už počas štúdia. Teší nás enormný záujem študentov a preto kvôli nim túto akciu každý rok radi organizujeme, “ hovorí MUDr. Vladimír Váňa, hlavný organizátor akce. Zdravotnícke zariadenia po celej republike aj v zahraničí sú v situácii, kedy musia presvedčiť uchádzačov, aby nastúpili práve k nim.

Spolupráca so študentskými spolkami

Veľtrh bude tento rok, podobne ako minulé ročníky, ponúkať v spolupráci so študentskými spolkami a vystavovateľmi bohatý sprievodný program. ,,Veľmi si vážime, že každoročne sa na tejto zmysluplnej udalosti podieľajú Martinský klub medikov. Slovenská asociácia študentov medicíny a Centrum podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK. Každoročne náš veľtrh navštevuje väčšie množstvo študentov a partnerov, čím táto akcia v Martine stáva už tradíciou.“ hovorí MUDr. Pavol Vigláš, bývalý študent JLF v Martine a organizátor akcie.

Bohatý doprovodný program

Generální partneri si pre našich návštevníkov pripravia 45 minútové workshopy v hlavnej aule, zamerané budú hlavne na klinické zručnosti. Ďalšie praktické skúsenosti si budú môcť návštevníci vyskúšať na stánkoch ostatných partnerov. V spolupráci s Centrom podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK sa nám opäť podarilo usporiadať workshop laparoskopie. Pre nelekárskych pracovníkov nebude chýbať ani obľúbený stomický workshop.

„Teórie sme mali v škole dostatok, absolventom však chýbajú praktické zručnosti. V dnešnej dobe si študenti chcú vyskúšať predovšetkým niečo praktické, a preto sa im snažíme tieto možnosti priniesť aj na naše veľtrhy.“ ešte doplňuje MUDr. Ondřej Česák, organizátor akcie.

Desiatky ponúk z Česka aj Slovenska

Podobne ako posledný ročník, aj tohtoročný priláka do Martina desiatky zamestnávateľov zo Slovenska a Česka. Zamestnávatelia budú zodpovedať otázky uchádzačov, nielen o plate, ale aj o pracovných benefitoch, veľkosti pracovného úväzku či nemocničnom kolektíve. V prípade lekárov ide aj o podmienky postgraduálneho vzdelávania a miery dohľadu na pracovisku. Tieto informácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o budúcom zamestnaní a návštevníci ich chcú nájsť na jednom mieste, mať možnosť ich porovnať, a to napríklad na martinskom Veľtrhu práce v zdravotníctve.

Akcia prebehne v stredu 28. februára 2024 v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine v čase od 10:00-16:00.