Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

MUDr. Michal Cibulka víťaz IFCC workshop molekulárnej diagnostiky

V dňoch 18. až 24. februára sa v Martinskom centre pre biomedicínu v priestoroch laboratória Divízie Molekulárnej Medicíny konal praktický intenzívny workshop zameraný na molekulárnu diagnostiku.


09. 03. 2018 14.33 hod.
Od: BioMed Martin

Workshop bol organizovaný pod záštitou prezidenta Slovenskej spoločnosti pre klinickú biochémiu (SSKB) prof. Olivera Rácza a predsedníčkou výboru pre Klinickú molekulárnu biológiu (C-CMBC) pri Medzinárodnej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny (IFCC) prof. Evi Lianidou (Grécko). Ďalšími školiteľmi workshop-u boli prof. Andrea Ferreira-Gonzalez (USA), prof. Ettore Capoluongo (Taliansko), Verena Haselmann, MD., PhD.  (Nemecko) a Dr. Zsolt Kovacs (Rumunsko). Miestnou koordinátorkou a výkonnou členkou realizačného tímu workshopu bola Dipl. Biol. Katarína Baluchová, PhD.

Uvedeného podujatia sa zúčastnilo 20 frekventantov, ktorí absolvovali praktický, teoretický a in silico tréning, ktorý bol ukončený záverečným testom. Úspešní absolventi obdržali cerfifikáty medzinárodnej spoločnosti.

Víťazom workshopu sa stal doktorand Ústavu lekárskej biochémie JLF UK MUDr. Michal Cibulka, ktorý bude mať plne hradenú najbližšiu IFCC konferenciu a taktiež sa stane členom realizačného tímu na najbližšom workshope organizovanom C-CMBC pri IFCC.