Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ministerstvo zdravotníctva SR hľadá odborníkov

Ministerstvo zdravotníctva SR hľadá absolventov alebo študentov pre prácu na ÚVZ SR v Bratislave, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, RÚVZ so sídlom v Trenčíne a RÚVZ so sídlom v Košiciach.


Požiadavky:

  • Vysokoškolské vzdelanie II. alebo III. Stupňa
  • Ideálne absolvent molekulárnej biológie / prípadne študent molekulárnej biológie v 5. ročníku
  • Môže ísť aj o študentov príbuzných odborov  napr. medicíny, mikrobiológie,  genetiky, virológie, biotechnológie, chémie či biochémie
  • Skúsenosti s manuálnou  / automatickou izoláciou RNA na kolónkach alebo magnetických guličkách
  • Skúsenosti s real-time RT-PCR a jej vyhodnocovaním
  • Práca s infekčným biologickým materiálom skupiny BSL 2
  • Ochota pracovať aj v noci a počas víkendov a sviatkov

 

Žiadosti možno zasielať na e-mailovú adresu: slavka.volenticovahealth.gov.sk