Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Medikom roka 2018 sa stal Lukáš Urban z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine

Lukáš sa stal najlepším spomedzi 20 finalistov, ktorí súťažili v praktických i teoretických úlohách na pôde nemocnice novej generácie v Michalovciach.


Víťaz si domov odnáša 3000 eur a všetci finalisti získali od Sveta zdravia ponuku garantovaného pracovného miesta.

Gratulujeme!