Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Medik roka 2019

registrácia účastníkov do 27. februára 2019, finále od 22. do 24. marca 2019, Humenné


28. 01. 2019 08.24 hod.
Od: Kancelária dekanky JLF UK

Programová skladba a obsahová orientácia súťaže sú  zamerané na overenie úrovne v oblasti teoretickej prípravy (formou online teoretických kvízov a kazuistík), praktických skúseností, moderných medicínskych trendov, ako aj celospoločenského dopytu a na poskytnutie príležitosti rozšíriť si vedomosti z oblasti zdravotného poistenia.

Marcové vyvrcholenie súťaže, ktoré  prebehne počas víkendu 22. – 24. marca 2019 v Humennom,  ponúkne následne 20 finalistom kombináciu odborných workshopov a napínavého súťaženia v praktických podmienkach skutočnej nemocnice.

Na jedného víťaza čaká finančná výhra v hodnote 3 000 eur. Všetkým finalistom bude súčasne ponúknuté garantované pracovné miesto v nemocnici siete Svet zdravia, traja najlepší sa budú môcť rozhodnúť pre oddelenie podľa vlastného výberu.

Registrácia do súťaže prebieha na stránke www.medikroka.sk do 27. februára 2019.