Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Medický špeciál 2024

Informačná aktivita pre medikov 5. a 6. ročníka


09. 02. 2024 08.13 hod.

4. ročník informačnej aktivity pre medikov 5. a 6 ročníka sa uskutoční dňa 26. marca 2024 od 13.00 hod. v priestoroch Auly Magna, Dekanát JLF UK.

Informačnej aktivity sa zúčastnia aj zástupcovia niektorých samosprávnych krajov. Môžete sa dozvedieť čo treba vybaviť po ukončení pregraduálenho štúdia, ako funguje špecializačné štúdium, čo ponúka rezidentské štúdium, aké sú možnosti a benefity zamestnania sa v niektorých regiónoch Slovenska a iné.

Účasť je otvorená aj pre všetkých ďalších záujemcov z radov zdravotníckej verejnosti.