Mamodiagnostika v gynekológii

Nový akreditovaný študijný program pre zdravotnícke povolanie lekár


15. 06. 2017 08.35 hod.
Od: Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP

Dovoľujeme si oznámiť lekárskej verejnosti, že Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine bolo dňom 6. júna 2017 priznané právo uskutočňovať akreditovaný certifikačný študijný program v zdravotníckom povolaní lekár – mamodiagnostika v gynekológii.

Bližšie informácie o programe