Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Liečením plyšových macíkov ich zbavujú strachu z bielych plášťov

Martin 3. marca (JLF UK v Martine) V pondelok 2. marca študenti Jesseniovej lekárskej fakulty, členovia Martinského klubu medikov, navštívili deti v materskej škole v obci Dražkovce, aby im priblížili prácu lekárov.


03. 03. 2020 14.54 hod.
Od: JLF UK v Martine

V rámci programu Macíková nemocnica (Teddy Bear Hospital) sa deti hrali na lekárov, ktorí liečili svojich pacientov – plyšových macíkov. Študenti takýmto spôsobom imitujú situácie, aké mnohí pacienti prežívajú na rôznych oddeleniach v nemocnici. Ilustrujú vyšetrenia i liečebné postupy. Cieľom týchto aktivít je znížiť u detí strach z bielych plášťov.

Martinský klub medikov je študentská organizácia pre slovenských aj zahraničných medikov, študujúcich na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Klub bol založený v roku 1996 ako občianske združenie, ktoré dáva študentom možnosť prejaviť svoje organizačné schopnosti a v rámci jednotlivých projektov naučiť sa pracovať v kolektíve s rôznymi skupinami ľudí.

Foto: Materská škola Dražkovce