Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia

Účasť na pohovore je prvým krokom k rezidentskému štúdiu, ktorým sa po jeho úspešnom absolvovaní zaregistrujete ako záujemca o zaradenie do štúdia ku dňu 1. októbra 2019.


05. 06. 2019 09.17 hod.
Od: Odd. pre ďalšie vzdelávanie ZP

Kedy:                        2. júla 2019, od 10.00 hod.

Miesto konania:    malá zasadačka JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin

JLF UK organizuje pohovor pre záujemcov o uvedené odbory:                                                                      pediatria, všeobecné lekárstvo - rezidenti sa vzdelávajú pre ambulancie prvého kontaktu                     vnútorné lekrástvo, neurológia, chirurgia - rezidenti sa vzdelávajú pre ústavné pracoviská alebo ambulancie

Uzávierka prijímania prihášok je 24. júna 2019 (prijímané budú len kompletne vyplnené prihlášky).

Prihláška na pohovor