Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia

Účasť na pohovore je prvým krokom k rezidentskému štúdiu, ktorým sa po jeho úspešnom absolvovaní zaregistrujete ako záujemca o zaradenie do štúdia ku dňu 1. októbra 2019.


03. 07. 2019 08.24 hod.
Od: Odd. pre ďalšie vzdelávanie ZP

Kedy:                        27. august 2019, od 10.00 hod.

Miesto konania:    malá zasadačka JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin

JLF UK organizuje pohovor pre záujemcov o uvedené odbory:                                                                      pediatria, všeobecné lekárstvo - rezidenti sa vzdelávajú pre ambulancie prvého kontaktu                     vnútorné lekárstvo, neurológia, chirurgia - rezidenti sa vzdelávajú pre ústavné pracoviská alebo ambulancie

Uzávierka prijímania prihlášok je 19. augusta 2019 (prijímané budú len kompletne vyplnené prihlášky).

Prihláška na pohovor