Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Imatrikulácie študentov 1. ročníka a zlatá promócia

Program imatrikulácií študentov 1. ročníka a zlatej promócie na JLF UK


12. 10. 2021 13.42 hod.
Od: JLF UK

Piatok, 15. 10. 2021, Aula Magna, Malá Hora 4A.

 

08:30 hod. - Imatrikulácia 1. ročník VL SK a ZL

10:00 hod. - Imatrikulácia 1. ročníka VL EN

11:30 hod. - Imatrikulácia NŠP

13:00 hod. - Zlatá promócia absolventov VL z roku 1971