III. Sympózium Slovenskej resuscitačnej rady, 10. Workshop – Memoriál Petra Gašparca

III. Sympózium Slovenskej resuscitačnej rady, Spoločnosť zachraňuje životy – KPR ERC 2015 v praxi. 10. Workshop – Memoriál Petra Gašparca - Riešenie kritických situácií v detskej intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti, 16.–18. novembra 2017, Hotel Victoria Martin www.srr.sk.


09. 11. 2017 15.32 hod.
Od: Kancelária dekana JLF UK