Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

I. Kongres Slovenského spolku študentov zubného lekárstva

I. Kongres Slovenského spolku študentov zubného lekárstva sa uskutoční 15. - 18. 2. 2018, Aula Magna pod záštitou prof. MUDr. Jána Danka, CSc., dekana JLF UK Martin.


07. 02. 2018 11.05 hod.
Od: Kancelária tajomníčky JLF UK

Súčasťou kongresu budú workshopy:

  • Moderné zobrazovacie technológie: skúsenosti a trendy
  • Dr. Milan Lehotský - Súčasné kompozity a adhezívne systémy
  • Dr. Harvan - Základy modernej strojovej endodoncie, Dr. Urbanovský - Dentálna fotografia
  • Dr. Borza, Dr. Riznič - Kurz šitia, Dr. Urbanovský - Dentálna fotografia

 

Úplný program kongresu