Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Falling Walls Lab Slovakia 2020 virtuálne

Po dvoch úspešných ročníkoch na Slovensko opäť prichádza jedinečné podujatie Falling Walls Lab – inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu nových výsledkov, myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov z najrozmanitejších vedných disciplín a oblastí.


30. 07. 2020 12.20 hod.
Od: RVVC

Mladí výskumníci, vedci a inovátori z radov študentov, pedagógov, podnikateľov i profesionálov sa môžu prihlásiť do národného finále Falling Walls Lab (FWL) Slovakia 2020 – FWLS 2020. Online prihlasovanie je prístupné do 13. septembra 2020. Spomedzi prihlásených, porota vyberie finalistov, ktorí budú môcť prezentovať svoje príspevky 1. októbra 2020 virtuálne v online prostredí. Každý účastník bude mať na svoju prezentáciu presne tri minúty. Praktické informácie k ďalšiemu priebehu tu. V prípade záujmu zúčastniť sa podujatia, prosíme Vás o zaslanie tejto informácie na emailovú adresu dusan.dobrotauniba.sk