Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ERASMUS+ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

NA MOBILITU ŠTÚDIUM A ABSOLVENTSKÚ STÁŽ PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022


12. 01. 2021 14.01 hod.
Od: JLF UK v Martine

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2021/2022.

Informácie nájdete na web stránke TU a prihlasovanie prebieha prostredníctvom mena a hesla do AiSu cez systém SOP Mobility.

Postup podania prihlášky nájdete TU.

Prihláška na štúdium bude otvorená do 15. 02. 2021, do tohto termínu musíte mať nahraté v softvéri všetky relevantne dokumenty: 

  • Životopis v jazyku, v ktorom budete študovať na zahraničnej univerzite
  • Motivačný list v jazyku, v ktorom budete študovať na zahraničnej univerzite
  • Jazykové certifikáty, resp. maturitné vysvedčenie, kde je uvedená úroveň jazyka
  • Potvrdenie o riešení témy ŠVOČ s vystúpením na Študentskej vedeckej konferencii, príp. umiestnenie na prvých troch miestach
  • Potvrdenie o mimoškolských aktivitách (členstvo v študentskej časti AS JLF UK, MKM, Omphalus a pod.)

Po tomto termíne už nebude možnosť pre ďalších študentov, aby sa prihlásili a prihlášky bez nahratých dokumentov budú vymazané!!

V online prihláške bude uvádzaný Váš univerzitný email,  ktorý bude automaticky doplnený z AiSu , neprepisujte si v online prihláške email za svoj súkromný. Všetky informácie z Mobility Online a novinky Vám budú chodiť iba na univerzitný email.

Informácie nájdete aj v letáku TU.

Rovnako je do konca apríla 2021 otvorená výzva na stáže pre budúcich absolventov (súčasných študentov posledných ročníkov štúdia), ktorá sa organizuje v spolupráci s konzorciom WorkspaceEurope.

Viac informácii a prihlášky nájdete TU.