Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ERASMUS+

Výzva na podávanie prihlášok na študentské mobility za účelom štúdia v akademickom roku 2018/2019.


17. 01. 2018 08.56 hod.
Od: Referát zahraničných vzťahov

Od akademického roka  2018/2019 sa na študentské mobility bude používať softvér Mobility Online, prihlasovanie študentov bude prebiehať v novom formáte. Prihláška,  ako aj návod na podanie prihlášky na Erasmus+ štúdium,  sú zverejnené na web stránke https://moja.uniba.sk/.
Prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AISu.

Prihláška bude otvorená do 31. 01. 2018. Po tomto termíne už nebude možnosť podať prihlášku.

Prihláseným študentom bude následne oznámený termín výberového konania, ktorý sa bude vo februári, ako aj termín na doplnenie dokumentov v softvéri.

V prípade otázok kontaktujte Referát zahraničných vzťahov,
PhDr. Murčeková Katarína, murcekovajfmed.uniba.sk, 043/2633 117