Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ENLIGHT Lecture Series pre študentov

V rámci projektu ENLIGHT sa naši študenti môžu zúčastniť ENLIGHT Lecture Series (online), ktoré organizuje univerzita v Göttingene.


Health & Equity, October 12, 6 pm CET

Possible disciplines: Medicine, Sociology, Economics, Law, Ethics, Philosophy, Political Sciences, Health Policy

Possible contributions:

  • Environmental health research
  • Health disparities and health equity
  • Achieving health equity
  • Equity in health care
  • Access to health care

V prípade záujmu kontaktuje  Dr. Aleksandru Bovt: aleksandra.bovtzvw.uni-goettingen.de.