Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Elektronická študentská spätná väzba - hodnotenie vyučujúcich a predmetov

Milí študenti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v období od 19. februára do 3. marca 2024 je možné zadať hodnotenie vyučujúcich a predmetov, ktoré ste mali zapísané v zimnom semestri akademického roka 2023/2024.


22. 02. 2024 10.05 hod.
Od: JLF UK

Urobiť tak môžete elektronicky po prihlásení sa do Akademického informačného systému (formulár v aplikácii AS051 - v klasickom zobrazení v záložke administratívny systém).

Konkrétny študent môže hodnotenie spracovať len raz a len za predmety, ktoré má zapísané. Dotazník obsahuje tri oblasti v rámci hodnotenia predmetu (podmienky výučby, organizácia výučby predmetu, slovné komentáre) a dve oblasti v rámci hodnotenia pedagóga (celkové hodnotenie, slovné komentáre k hodnoteniu vyučujúcich).

Ďalšia časť dotazníka je všeobecná a zameriava sa na hodnotenie iných pracovísk a aktivít v rámci študentského života, vnímania korupcie, sexuálneho obťažovania a duševného zdravia.

Hodnotenie je anonymné. Po odoslaní záverečného hodnotenia sa Vaše odpovede automaticky anonymizujú a nie je možné sa k nim už vrátiť.