Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

DOPLNKOVÁ PRÍPRAVA V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

pre internistov vo vybraných špecializačných odboroch a špecialistov v odbore anestéziológia a intenzívna medicína


21. 01. 2020 10.14 hod.
Od: ODVZP

JLF UK v Martine ako akreditovaná vzdelávacia ustanovizeň pre špecializačný študijný program pre odbor všeobecné lekárstvo  oznamuje lekárskej verejnosti, že od 01. 02. 2020 realizuje doplnkovú prípravu  na získanie špecializácie v odbore všeobecné lekárstvo pre internistov vo vybraných špecializačných odboroch a špecialistov v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Bližšie informácie na všeobecné lekárstvo.