Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Do práce na bicykli 2018

Jesseniova LF UK v Martine si v celoslovenskom meradle zabezpečila čestné 3. miesto ako "Najúspešnejší zamestnávateľ“ v kategórii s najväčším počtom registrovaných účastníkov, v rámci mesta Martin získala dokonca prvenstvo.


 

Počas mesiaca máj 2018 sme sa opäť zapojili do celoslovenskej kampane, do ktorej sa v rámci Slovenska zaregistrovalo 81 samospráv, 11 061 súťažiacich v 3 332 tímoch a 1 349 zamestnávateľov. Jedným z nich bola aj Jesseniova LF UK v Martine, ktorá si v celoslovenskom meradle zabezpečila čestné 3. miesto ako "Najúspešnejší zamestnávateľ“ v kategórii s najväčším počtom registrovaných účastníkov, v rámci mesta Martin získala dokonca prvenstvo. Až 46 tímov Medických včiel s počtom 170, súťažilo práve za JLF UK. Fakulta získala ako ocenenie za obidve pódiové umiestnenia bicykle, ktorých šťastnými majiteľmi sa po vylosovaní stali Ing. Eva Muríňová a Tomáš Zaťko.

 

Ak by všetkých 11 061 súťažiacich prestalo používať autá a ich parkovacie miesta by sa zmenili na trávnik, v mestách by sa zazelenala plocha o rozlohe 17 futbalových ihrísk. Kampaň sa z roka na rok šíri a z bicykla sa aj na Slovensku stáva plnohodnotný dopravný prostriedok na presun po meste tak, ako je to v okolitých krajinách.

 

Všetkým, ktorí sa prihlásili do súťaže patrí úprimné poďakovanie, pretože podporili úžasný projekt chrániť si životné prostredie, zdravý životný štýl a tým spoločne budovať krajšie, čisté a zelené mesto Martin, ktorému sme v tomto roku dopomohli k víťazstvu -  1. miesto na Slovensku. Touto účasťou sme dali jasný odkaz vedeniu mesta, aby neprestávalo budovať bezpečné a kvalitné cyklotrasy. Ďakujeme a tešíme sa na ďalší 6. ročník - určite nás bude zasa o niečo viac.

 


Emília Matuščínová, koordinátor kampane na Jesseniovej LF UK v Martine