Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Dentoalveolárna chirurgia

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine získala právo uskutočňovať certifikačný študijný program dentoalveolárna chirurgia s právoplatnosťou od 18. júna 2018.


28. 06. 2018 09.55 hod.
Od: Odd. pre ďalšie vzdelávanie ZP

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine si dovoľuje oznámiť lekárskej verejnosti, že s právoplatnosťou od 18. júna 2018 získala právo uskutočňovať certifikačný študijný program dentoalveolárna chirurgia, určený pre zdravotnícke povolanie zubný lekár.

 

odborný garant študijného programu:

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.