Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte

Pondelok 3. februára 2020 (začiatky blokov o 9:00 a 10:00 hod.) v Aule Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin.


17. 01. 2020 15.45 hod.
Od: JLF UK Martin

Deň otvorených dverí bude prebiehať formou blokových prezentácií, počas ktorých budú poskytnuté informácie o podmienkach a možnostiach štúdia na JLF UK v Martine doplnené o videoprezentácie.

Paralelne alebo po skončení blokových prezentácií (9:30 a 10:30 hod.) bude možné navštíviť aj priestory Ústavu ošetrovateľstva, Ústavu pôrodnej asistencie (Malá Hora 5), Ústavu verejného zdravotníctva (Malá Hora 4B, 2. poschodie), Akademickej knižnice, Simulačného výučbového centra a ubytovacích priestorov vysokoškolského internátu JLF UK v lokalite na ul. Novomeského 7A, Martin. Vstup na jednotlivé pracoviská bude organizovaný po skupinách do 12:30 hod.

Aktualizované 28. januára 2020

Program dňa otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na JLF UK v Martine bude obohatený o prehliadky Ústavu lekárskej biochémie (Malá Hora 4D, zadný vchod do BioMedu - stretnutie na prvom poschodí na chodbe o 9:30, 10:00, 10:30, 11:00 a 11:30 hod.) a Neurochirurgickej kliniky v UNM (stretnutie o 10:00 hod. na recepcii Neurochirurgickej kliniky v novom chirurgickom pavilóne 4c na druhom poschodí).

Aktualizované 3. februára 2020

V rámci avizovaného programu sa ruší prehliadka priestorov Neurochirurgickej kliniky v UNM z dôvodu zákazu návštev. Ďakujeme za pochopenie.

Bližšie informácie získate aj na telefónnom čísle: 043/2633309