Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Dekankou JLF UK bude aj naďalej Andrea Čalkovská

Dňa 19. mája 2022 sa uskutočnili voľby kandidáta na funkciu dekana Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, o ktorú sa uchádzali dvaja kandidáti Andrea Čalkovská a Branislav Kolarovszki.


06. 09. 2022 15.41 hod.
Od: Kancelária dekanky JLF UK

JLF UK bude aj v druhom funkčnom období od 1. februára 2023 do 31. januára 2027 viesť prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., súčasná dekanka.