Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie počas COVID – 19 – nová legislatíva

Zákon č. 158/2020 Z. z.


18. 06. 2020 14.41 hod.
Od: ODVZP

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 18. júna 2020 vošiel do platnosti Zákon č. 158/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID - 19 a ktorý upravuje priebeh ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.