Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

BULLETIN SAIA 2/2021

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400).


22. 02. 2021 16.21 hod.
Od: UK

Bulletin SAIA 1/2021 si môžete prečítať/stiahnuť TU

Témou čísla sú Opatrenia Marie Skłodowska-Curie (MSCA), na čo sa predbežne pripraviť v období rokov 2021 – 2027. 

V bulletine prinášame aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierka v najbližších mesiacoch.  

Bulletin SAIA je vo formáte PDF (na prehliadanie musíte mať nainštalovaný vhodný prehliadač, napr. Adobe Reader TU).