Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Biobanka v Martine je unikát

Hosťom piatkovej relácie Teleráno na TV Markíza bola riaditeľka Biobanky pre nádorové a zriedkavé ochorenia – docentka Zuzana Danková.


30. 04. 2024 09.35 hod.
Od: JLF UK

V rozhovore priblížila poslanie Biobanky, ktorá sa ako vedecko-výskumné pracovisko Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine bude zameriavať na odber a archiváciu biologických vzoriek.

Na digitalizáciu údajov bude využívať automatizované moderné technológie. Riaditeľka Biobanky ďalej vysvetlila, dôležitosť podpory excelentného biomedicínského výskumu a prínos personalizovanej medicíny, vďaka ktorej dostane pacient efektívnu, modernú a cielenú terapiu.

Upozornila, že v celom systéme bude pre najmodernejší výskum a klinické testovanie dôležitá spolupráca Biobanky s Martinským centrom pre biomedicínu JLF UK a Univerzitnou nemocnicou Martin.

Moderátorom relácie priblížila aj spôsoby uchovávania vzoriek, ktoré bude pri rôznych teplotách, až do -190°C.