Aktivita sústavného vzdelávania v odbore klinická imunológia a alergológia

Klinická imunológia 9. 10. - 11. 10. 2017


12. 09. 2017 08.49 hod.
Od: Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP

Klinická imunológia - aktivita sústavného vzdelávania

Termín konania:   9. 10. - 11. 10. 2017

Miesto konania:    Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin

Odborný garant:   doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

Aktivita sústavného vzdelávania je určená pre:

  • lekárov špecialistov v odbore klinická imunológia a alergológia,
  • lekárov špecialistov v odbore pediatria, všeobecné lekárstvo alebo vnútorné lekárstvo,
  • pre nelekárskych VŠ pracovníkov (povolanie laboratórny diagnostik) zaradených v špecializačnom štúdiu v odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii

Program a bližšie informácie o aktivite

Prihláška