Aktivita sústavného vzdelávania – Kurz ALERGOLÓGIA

Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v rámci špecializačného odboru Klinická imunológia a alergológia


21. 04. 2017 10.56 hod.
Od: Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

 

 

  

 

Aktivita sústavného vzdelávania – Kurz  ALERGOLÓGIA

odborný garant: doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

termín: 26. 06. – 28. 06. 2017

 

Kurz je určený pre:

  • pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia  minimálne  po druhom roku špecializačnej prípravy (kurz je súčasťou ich špecializačnej prípravy) – povinná vzdelávacia aktivita,
  • pre nelekárskych VŠ pracovníkov (povolanie laboratórny diagnostik) zaradených v špecializačnom štúdiu v odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii,
  • pre lekárov špecialistov v odbore pediatria, všeobecné lekárstvo alebo vnútorné lekárstvo,
  • pre lekárov -  špecialistov v odbore klinická imunológia a alergológia.

 Program