Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Akreditácia nových špecializačných študijných programov pre JLF UK

Rádiológia, Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých


23. 07. 2020 11.08 hod.
Od: ODVZP

Dovoľujeme si oznámiť zdravotníckej verejnosti, že JLF UK bolo udelené právo uskutočňovať vzdelávanie v špecializačných študijných programoch v uvedených špecializačných odboroch:

RÁDIOLÓGIA (v zdravotníckom povolaní lekár) – odborný garant doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DOSPELÝCH (v zdravotníckom povolaní sestra) – odborný garant Mgr. Edita Hlinková, PhD.