Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Akreditácia nového študijného programu ďalšieho vzdelávania

Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany (certifikačný študijný program)


13. 10. 2020 11.12 hod.

Dovoľujeme si oznámiť zdravotníckej verejnosti, že JLF UK bolo udelené právo uskutočňovať vzdelávanie v certifikačnom študijnom programe v zdravotníckom povolaní sestra:

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O CHRONICKÉ RANY – odborný garant Mgr. Edita Hlinková, PhD.