Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

45. Študentská vedecká konferencia 2024

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23. apríla 2024 (utorok) sa bude konať 45. Študentská vedecká konferencia na JLF UK v Martine. Deadline pre registráciu (zaslanie abstraktov) je do 5. apríla 2024.


26. 02. 2024 12.14 hod.
Od: JLF UK

Prihlásenie abstraktu je zároveň aj registráciou na konferenciu. Bližšie informácie o konferencii ako aj formulár pre online registráciu (zaslanie abstraktov), nájdete na našej domovskej stránke ŠVOČ www.svoc.jlfuk.sk.

Dovoľujem si Vás upozorniť, že kvalifikovaní stážisti ŠVOČ sú na základe dohody s fakultou povinní prezentovať výsledky svojej práce na konferencii.