Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

30. výročie založenia Kliniky hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM v Martine

Pozývame vás na odbornú konferenciu pri príležitosti 30. výročia založenia Kliniky hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM v Martine, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 13. októbra 2022. Prednášky budú venované Svetovému dňu trombózy 2022.


29. 09. 2022 11.30 hod.
Od: JLF UK

Podujatie sa uskutoční v priestoroch Hotela Turiec v Martine pod odbornou garanciou Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy SLS a je akreditovanou vzdelávacou aktivitou v rámci špecializačného študijného programu Hematológia a transfúziológia na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.

Podujatie je akreditované ARS CME a SKSaPA. Odborný program nájdete >>TU<<