Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2nd SLOVAK SCOPH WEEKEND

Stretnutie študentov medicíny lekárskych fakúlt, ktoré sa uskutoční 23 - 25. 2. 2018 v priestoroch Akademického informačného centra JLF UK, Novomeského 7A Martin.


14. 02. 2018 09.33 hod.
Od: Kancelária dekana JLF UK

Ide o stretnutie študentov medicíny všetkých štyroch lekárskych fakúlt na Slovensku, ktorí rozvíjajú svoju mimoškolskú činnosť aktivitami na projektoch v Klube verejného zdravia (SCOPH) vrámci SloMSA (Slovenská asociácia študentov medicíny).

Je to víkend plný aktivít, workshopov, diskusií, tréningov, zábavy, hier a spoznávania nových ľudí. Výhodou je, že sa stretnú ľudia, ktorých spája spoločný cieľ – prevencia a edukácia verejnosti ohľadom fajčenia, civilizačných chorôb, nezdravej stravy, ... Vďaka pôsobeniu študentov v tomto klube sa na Slovensku výrazne zlepšuje prevencia širokej verejnosti a na druhej strane sa študenti ako budúci lekári môžu už počas štúdia stretávať problémami, ktoré trápia verejnosť.

Vrámci SCOPH je rozbehnutých niekoľko veľmi úspešných projektoch, ktoré pôsobia celoslovensky:

  • Healthy Future Project: Projekt, vďaka ktorému prebieha prevencia na ZŠ a SŠ o zdravom životnom štýle. Zahŕňa osvetu o vhodnom zložení potravy, o pozitívach športu, civilizačných ochoreniach o prípadných (hlavne dlhodobých) následkoch ignorácie potreby správne sa vyživovať a starať o svoje telo.
  • Antitobacco: Projekt šíriaci osvetu u fajčiarov, ale aj prevenciu voči fajčeniu u nefajčiarov. Tiež sa zameriava boj proti drogám a alkoholu.
  • Deň pre zdravie: Projekt SCOPH-u zameraný na širokú verejnosť. Snažíme sa upozorniť verejnosť na hrozbu rizikových faktorov ako zvýšená glykémia a hrozba cukrov v potrave, hypertenzia a jej následky, vyšetrenie očí s vysvetlením hrozby šedého alebo zeleného zákalu, školenie o poskytovaní Prvej pomoci a iné.
  • 5 minút pre zdravie: Lokálny projekt venovaný civilizačným ochoreniam (hypertenzia, Diabetes a pod.) -ich diagnostike a prevencii v spolupráci s mediálne známymi ľuďmi.
  • Nemocnica u medvedíka: Je to nadnárodný projekt zameraný na prevenciu Syndrómu bieleho plášťa a hlavnou úlohou tohto projektu je zbaviť najmenšie deti strachu z doktorov. Študenti medicíny v poobedňajších hodinách navštevujú MŠ s pripravených programom
  • Klub detskej nádeje: Projekt zameraný na detského pacienta, s organizáciou rôznych aktivít a voľnočasového programu pre deti hospitalizované v nemocnici na spríjemnenie ich dňa.
  • Young at Heart/ Srdcom mladí: Národný projekt, ktorého hlavným cieľom je navrátiť iskru do života starších ľudí, žijúcich v Domovoch dôchodcov a ukázať im, že aj jeseň života je krásna a navrátiť im pocit potrebnosti.

Táto akcia je oficiálne podporená:

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Simulačné výučbového centrum a Akademická knižnica JLFUK
Slovenská asociácia študentov medicíny
Martinský klub medikov
Bratislavský spolok medikov
Spolok medikov mesta Košice
Spolok medikov SZU
Vysokoškolský internát, L. Novomeského č. 7
Minerálna voda GEMERKA