Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2. ročník sympózia Videoonkochirurgia.sk v Bratislave


Program obsahuje „State of the Art Lectures“ a tiež edukačné video prezentácie, v ktorých môžete vidieť operačné výkony na pečeni, pankrease, konečníku a tiež na hrubom čreve. Jednotlivými operáciami Vás „step by step“ prevedú erudovaní špecialisti ako sú Bjørn Edwin, Uwe Wittel, Amjad Parvaiz, Arpad Ivanecz. Dúfame, že k dobrej odbornej úrovni kongresu prispejú aj naši kolegovia zo Slovenska a Českej republiky.

Nedávame si ciele veľkého kongresu. Naopak formát odborného jednania sme zvolili tak, aby bolo dosť času na otázky a diskusie v menšej skupine účastníkov.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, na kongrese máte možnosť zúčastniť sa aktívne počas prvého dňa, ktorý bude vedený v anglickom jazyku, ale aj v priebehu druhého dňa, kedy je možné vystúpiť v jazyku slovenskom alebo českom. Pozvanie na aktívnu účasť platí aj pre naše milé sestry.

Akcia je garantovaná výborom Slovenskej chirurgickej spoločnosti SLS a Českej chirurgickej spoločnosti ČLS JEP a bude ohodnotená kreditmi. Detaily nájdete na web stránke www.videoonkochirurgia.sk

 

Za organizačný výbor

Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.

Prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

Mgr. Mária Balková

 

Univerzita Komenského Bratislava,

Jesseniova lekárska fakulta Martin

Chirurgická klinika a Transplantačné centrum

Univerzitná nemocnica Martin

Slovenská republika