Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Biomedicína 21. storočia - Výskum a liečba nádorov

Pozvánka na konferenciu Biomedicína 21. storočia - Výskum a liečba nádorov, ktorá sa uskutoční dňa 01. 02. 2018 o 9:30 hod. v Aula Magna JLF UK Malá Hora 4A, Martin 036 01.


09. 01. 2018 16.46 hod.
Od: CEVED JLF UK

Konferencia je organizovaná Nadáciou Výskum Rakoviny a Jesseniovou lekárskou fakultou UK so sídlom v Martine pri príležitosti 25. výročia vzniku Nadácie Výskum Rakoviny a Svetového dňa proti rakovine.


Základná informácia o konferencii

Starostlivosť o zdravie nie je iba vecou jednotlivca, zdravého či chorého, ale aj spoločnosti ako celku a vládu nevynímajúc – NIE JE TO MIMO NÁS (heslo Svetového dňa proti rakovine – World Cancer Day)

Konferencia Biomedicína 21. storočia – výskum a liečba nádorov sa koná pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine. Táto globálna aktivita, ktorú organizuje Medzinárodná únia proti rakovine (UICC), sa každoročne usiluje o záchranu miliónov úmrtí, ktorým sa dá zabrániť - zvyšovaním povedomia a vzdelávaním o rakovine, pripomínaním vládam a povzbudzovaním jednotlivcov na celom svete, aby prijali opatrenia proti tejto chorobe.

Stav demografického vývoja a zlepšená zdravotná starostlivosť vedie k zvýšeniu podielu staršej generácie, čo v spojení s prijatím „západného“ štýlu života má priamy dopad na nárast civilizačných chorôb ako sú kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, chronické respiračné ochorenia, diabetes a neurodegeneratívne ochorenia.

Biomedicínsky výskum je na začiatku procesu, ktorý má zabezpečiť presnú diagnostiku, správnu liečbu a účinnú rehabilitáciu onkologických pacientov.
Hlavným cieľom zdravotnej politiky štátu (vrátane štátnej regionálnej správy) je zdravšia populácia obyvateľstva (zlepšenie HLY – healthy life years, roky života prežité v zdraví) s dobrou, resp. primeranou kvalitou života.

Dopady investícií v oblasti zdravotnej starostlivosti majú prispievať nielen k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva SR, ale aj k aktívnej zodpovednosti jednotlivca za vlastné zdravie a k rozvoju regiónov


Vyzývame všetkých ktorí majú záujem na pripojenie sa k World Cancer Day 2018 (http://www.worldcancerday.org/about/2016-2018-world-cancer-day-campaign) - záložka Materials (http://worldcancerday.org/sites/wcd/files/atoms/files/WCD2018_SignsforChange_SocialMediaActivity_One-pager_ENG_FA.pdf). V prílohe sa nachádza prázdny plagát a kľúčové slová, ktoré majú pomôcť kampani Boja proti rakovine.

V čom to spočíva:

Prázdny plagátik sa vytlačí, do okienka sa vpíše kľúčová správa v duchu WCD 2018 a následne sa fotka s ním zavesí na Facebook...to je všetko!  :-)

Fotografiu môžete tiež zaslať na adresu spravcanvr.sk alebo pittnerovajfmed.uniba.sk, zo zaslaných obrázkov bude urobená koláž, ktorá bude reprezentovať Slovensko!

Zapojte sa do kampane spolu s nami!

 

Inspire action - kľúčové správy

WEcanIcan - vzor plagátu


Bližšie informácie:

Ing. Erika Chudějová
CEO NVR,
spravcanvr.sk;
+421 917 076 099

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA
CEO CEVED JLF UK,
antosovajfmed.uniba.sk;
+421 908 267 503

Mgr. Ivana Pittnerová,
CEVED JLF UK
pittnerovajfmed.uniba.sk,
+421 907 204 540  


Plagát konferencie

Registračný formulár

Program konferencie

Tlačová správa

Programový bulletin