Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Webináre a prehľad štipendií DAAD do Nemecka na rok 2022

Letné jazykové kurzy a magisterské štúdium, štipendiá pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov.


Prehľad štipendií a grantov DAAD do Nemecka na rok 2022, resp. na akademický rok 2022/2023 PDF

 

  • Štipendiá DAAD do Nemecka pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov - 11. októbra 2021 (pondelok) o 14:00 hod., linka na pripojenie: https://bit.ly/3khoLs4
  • Štipendiá DAAD na letné jazykové kurzy a magisterské štúdium v Nemecku - 28. októbra 2021 (štvrtok) o 15:00 hod., linka na pripojenie: https://bit.ly/3tN8RZB

 Podrobnosti o programe záujemcovia nájdu na stránke www.granty.saia.sk (vyhľadať ponuku DAAD), pričom každý záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/kontakty/pobocky-saia-hodiny-pre-verejnost).