Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Webinar SAIA - Poď s nami do sveta!

Online podujatie pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí majú záujem vycestovať do zahraničia na výskumné pobyty alebo na jazykové kurzy.


30. 05. 2023 14.42 hod.
Od: JLF UK

Štvrtok dňa 8. júna 2023 o 14.00 hod.

Odkaz na pripojenie na webinár: https://lnk.sk/ias5

Program webinára:

  • Akademické mobility - štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád v Európe i vo svete
  • CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá
  • NŠP - Národný štipendijný program Slovenskej republiky - štipendiá do akejkoľvek krajiny sveta
  • Akcia Rakúsko-Slovensko - spolupráca vo vede a vzdelávaní
  • EURAXESS - Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov