Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ministerstvo životného prostredia odsúhlasilo výstavbu novej nemocnice v Martine

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa nestotožnilo s podávateľmi rozkladov, ktorí boli proti realizácii projektu Nemocnica budúcnosti Martin a výstavbu opäť odsúhlasilo.


11. 12. 2021 11.22 hod.
Od: JLF UK

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine predložila Ministerstvu životného prostredia na schválenie projekt vybudovania novej nemocnice v blízkosti fakulty už v decembri 2019. Po dôkladnom posúdení návrhu ministerstvo v júni tohto roku vydalo záverečné stanovisko, v ktorom s realizáciou súhlasilo.

Po obdržaní rozkladov od občanov, ktorí sa obávali poškodenia prírody, narušenia podzemných vôd či nedostatočného dopravného riešenia ministerstvo námietky prehodnotilo a opätovne odsúhlasilo realizáciu výstavby nemocnice v Martine. „Toto súhlasné záverečné stanovisko je pre nás veľmi povzbudivou správou. Je to dôležitý krok, ktorý myšlienku novej nemocnice posunul bližšie k realite,“ reagovala dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

Decembrové rozhodnutie Ministerstva životného prostredia je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.