Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Martinské neonatologické dni 2023

V priestoroch Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty sa v dňoch 17. a 18. mája 2023 konali Martinské neonatologické dni. Podujatie s podtitulom „Neonatológia pre prax“ sa konalo už po 17-krát a opäť prilákalo množstvo odborníkov nie len zo Slovenska ale aj zo zahraničia.


20. 05. 2023 09.58 hod.
Od: JLF UK

„Okrem aktuálnych problémov súvisiacich s optimalizáciou siete nemocníc sme sa venovali predovšetkým odborným témam a tomu, čo rezonuje aj v súvislosti s martinskou neonatológiou – starostlivosti o deti narodené na hranici životaschopnosti,“ informoval prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., odborný garant podujatia a prednosta Neonatologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin a Jesseniovej lekárskej fakulty.

Podujatia sa preto zúčastnili mnohí odborníci z Čiech, medzi nimi aj prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. zo Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe, ktorý spoločne so svojím tímom patrí medzi európsku špičku v starostlivosti o extrémne nezrelých novorodencov. Hranica životaschopnosti na Slovensku je 24. týždeň tehotenstva, ktoré má trvať v priemere 40. týždňov.

Centrum urgentnej starostlivosti o kriticky chorých novorodencov Neonatologickej kliniky UNM a JLF poskytuje ako jediné pracovisko na Slovensku zdravotnú starostlivosť deťom narodeným tesne pod hranicou životaschopnosti. „Hovoríme o deťom narodených v 23. maximálne 22. týždni tehotenstva, s pôrodnou hmotnosťou okolo 400 gramov. Všetky ich orgány sa ešte potrebujú vyvíjať, preto vyžadujú naozaj špecializovanú starostlivosť a osobitný prístup,“ uviedol prednosta prof. Mirko Zibolen. Počet predčasne narodených detí má na Slovensku stúpajúcu tendenciu, extrémne nezrelých novorodencov narodených na hranici životaschopnosti sa na Slovensku nerodí veľa.

Okrem prednášok a odborných diskusií sa na podujatí aj oceňovalo. Prof. Mirko Zibolen a prof. Katarína Maťašová si z rúk doc. MUDr. Milana Kuchtu, CSc., min. prof., predsedu výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS prevzali ocenenia za ich prácu a odborný prínos do neonatológie na Slovensku.

Viac fotografií z podujatia nájdete v našej fakultnej fotogalérii TU.