Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ešte šanca vstúpiť do rezidentského štúdia k 1. 10. 2019

Chceš sa stať rezidentom? Príď na informačný pohovor!


24. 09. 2019 08.27 hod.
Od: Odd. pre ďalšie vzdelávanie ZP

Kedy:                         26. september 2019, od 11.00 hod.

Miesto konania:    dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin                                                (presklená miestnosť č.2)

JLF UK organizuje pohovor pre záujemcov o uvedené odbory:                                                                      pediatria, všeobecné lekárstvo - rezidenti sa vzdelávajú pre ambulancie prvého kontaktu                     vnútorné lekárstvo, neurológia, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, urológia, neonatológia - rezidenti sa vzdelávajú pre ústavné pracoviská alebo ambulancie

Prihláška na pohovor