Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Grant medikov

Grant medikov je projekt, prostredníctvom ktorého sa podporujú študenti, pre ktorých je medicína srdcovou záležitosťou a majú záujem o reálnu medicínu v podmienkach slovenských regionálnych nemocníc siete Pro Care, a.s a Svet zdravia, a.s.


12. 12. 2018 12.25 hod.
Od: Tajomníčka JLF UK

 

 

Grant má formu finančnej podpory na báze mesačného štipendia vo výške 300 €. Je udeľovaný v každom akademickom roku vybraným študentom medicíny.

V tomto roku sa plánuje týmto spôsobom podporiť študentov lekárskych fakúlt v 4.-6.ročníku, ktorí majú záujem po skončení školy pracovať v niektorej z nemocníc siete Pro Care, a.s a Svet zdravia, a.s.

Podmienkou je absolvovanie minimálne 2 týždňovej stáže v nimi vybranej nemocnici a oddelení počas akademického roka.

Jedným z najrozhodujúcejších kritérií, pri výbere študentov je okrem samotnej motivácie, aj výber odboru, ktorému sa chce študent v medicíne venovať.“

Viac informácii sa dozviete:  https://www.procare.sk/grant-medikov/